За нас

Фирма “ИТЕМА-В” ЕООД е регистрирана през 1995 г. от Величко Димитров Величков – водещ специалист в ЦИИТ (Централен институт по изчислителна техника). Започвайки работа през 1977 г.,  той дълги години участва в проектирането и внедряването в производство на дискови запаметяващи устройства. През този период той е автор и съавтор на множество изобретения и рационализации, регистрирани със съответните авторски свидетелства, а също и патенти в чужбина. Има публикувани редица статии в специализирани издания, участие в написване на учебници и обучение на наши и чуждестранни специалисти по изчислителна техника.

Основен предмет на дейността на фирмата  в началото беше асемблиране и сервиз на компютърни системи, с основен акцент към твърдите дискове за съхранение на данни. Постепенно с масовото приложение на компютърната техника във всички области на живота, на преден план излезе въпросът за възстановяване на информацията от дефектирали твърди дискове и всякакви други носители за съхранение на данни. Тясната специализация на фирмата в тази специфична област даде възможност да се достигне необходимото технологично ниво и знания, отговарящи на изискванията за успешно осъществяване на тази дейност.Ползването на най-добрата специализирана апаратура и софтуер, както редовното участие в международни конференции и семинари и контактите с чуждестранни специалисти в тази област, също спомагат да поддържаме високо ниво на услугата.