Конфиденциалност

Най-голямата гаранция за конфиденциалност е нашето име!
Наши клиенти са редица държавни учереждения, фирми и физически лица със строго конфиденциална информация.
С цел защита на Вашите данни сме взели всички необходими мерки. Изключена е възможността за попадането им в трети лица.
Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашите данни