Препоръки

  1. Съхранявайте информацията си на повече от един носител.
  2. Твърдите дискове са устройства за временно съхранение на данни. Те биват два вида: повредени и такива, които ще се повредят.
  3. При неестествен шум: причукване, стържене, виене и т.н. незабавно прехвърляйте ценните си данни или по-добре изключете компютъра си и занесете харддиска на специалист.
  4. При зачестяващ старт на Windows с chkdisk съхранете данните си. Възможно е да се появяват лоши сектори.
  5.  Не препълвайте дисковото пространство.
  6. Не се доверявайте на самозвани майстори.
  7. Не използвайте програми за възстановяване на данни, които не познавате. Възможно е “да избодете очи, вместо да изпишете вежди”.
  8. За дискове над 120 GB, работещи на 7200 и повече оборота е препоръчително да се вземат мерки за допълнително охлаждане.
  9. Ползвайте качествени компютърни компоненти – особено критичен е захранващият блок.
  10. При изтриване или загуба на файлове е важно ВЕДНАГА да се спре работата с устройството, за да се избегне запис върху същите сектори на диска(устройството).В такъв момент НЕЗАБАВНО потърсете помощ от специалист.